TIS 1

‘TISwatTIS’

Het eerste evenement dat TIS organiseerde (TIS1) heette ‘TISwatTIS’   Het evenement vond plaats op zaterdag 8 september 2018 en startte in het centrum van Wolvega op het veldje achter Huize Lindenoord. Daar verzamelden bezoekers zich om daarna in groepen de vijf voorstellingen bij te wonen, op wandelafstand van Huize Lindenoord. De voorstellingen waren oorspronkelijk en in vormgeving een combinatie van kunstvormen uit meerdere disciplines .

Symboliek van De Griffioen

Eigenschappen van De Griffioen vormden het uitgangspunt voor de voorstellingen op 8 september. De grijpvogel met het bovenlijf van een adelaar en het onderlijf van een leeuw. Een bijzonder dier, deze beschermvogel van de Stellingwerven: scherpzinnig, prachtig van kleur, met het verstand van een adelaar en de kracht van een leeuw

De volgende kenmerken van De Griffioen werden tijdens de voorstelling op 8 september verbeeld:

 1. Moed.   Volgens de legende verstopte de Griffioen zich in de bladeren van de Lindeboom en kwam eens per maand tevoorschijn. Hij vouwde dan zijn vleugels uit en toonde moed zich te laten zien, vloog rond boven de Stellingwerven en speurde naar onrecht. Hij sprak dat recht. Ook rechtspraak heeft moed nodig om tot een goed en gefundeerd maar onpartijdig oordeel te komen. Zo leerde hij zijn volk om moed te tonen en voor zichzelf uit te komen in elke situatie.
 2. Kracht. Volgens de legende bestond de Griffioen uit twee delen, te weten de adelaarskop en het achterlijf van een leeuw. De leeuw staat voor Kracht, maar kracht zit ook in het kwetsbare en dit mythische beest liet zijn kwetsbaarheid zien door te voorschijn te komen en zich te tonen aan het volk van de Stellingwerven. Zo leerde hij dit volk in kwetsbaarheid krachtig te zijn en zich niet over te geven aan welke vijand dan ook.
 3. Wijsheid.  Volgens de legende sprak de Griffioen recht. Het beest was wars van onrecht en de Stellingwervers vonden in hem een wijs oordeel met een groot inlevingsvermogen, gerechtigheid zonder aanzien des persoons. Zo leefde er in deze streken waar het mythische dier voorkwam, vrede en saamhorigheid.
 4. Verdraagzaamheid. Volgens de legende moest men de Griffioen niet te na komen. Zijn wraak was niet mild. Met elkaar leven, werken en wonen vraagt verdraagzaamheid en ruimte . Vooral op kleine oppervlaktes en dicht bij elkaar, met eigen bevolking, maar met ook met vreemden.  
 5. Waakzaamheid.  Volgens de legende was de Griffioen de waker van land en dorpen. Nooit verzaken maar op de hoede voor vriend en vijand. Maar ook niet de vriendelijkheid en gastvrijheid verliezen. Dat heeft hij de Stellingwerver bevolking geleerd. Ook in deze tijd van snelle internetverbindingen en sociale media is waakzaamheid geboden. Geen blindelings vertrouwen, maar een gefundeerde waakzame blik 

Hoe was het?

Het was een geslaagde dag zaterdag 8 september j.l. in Wolvega. Op vijf verschillende plaatsen in het dorp waren gave voorstellingen te aanschouwen. Hieronder een impressie van het festijn.

 

‘TISwatTIS’ (TIS1) werd ondersteund door:

 • Gemeente Weststellingwerf  
 •  Notariskantoor De Werven in Wolvega

 •  Home Center
 •  Stichting Bercoop Fonds
 •  Rabobank
 •  Rotary Wolvega
 • Lions Wolvega
 • Heiwo Wolvega
 • Univé
 • Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân