Nieuwsbrief augustus 2019

Met het maken en verspreiden van deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen en houden van het TIS Thuistheater festival “TEGENDRAADS” op 12 oktober 2019 van half acht tot tien uur ‘s avonds.